Bahaya Syirik , kekal selama lamanya di neraka

Alhamdulillaahirabbil’aalamin.

Al-hamdu lillahil-ladzii anzala ‘ala ‘abdihil kitaaba walam yaj’al lahu ‘iwajaa .Qai-yiman liyundzira ba’san syadiidan min ladunhu wayubasy-syiral mu’miniinal-ladziina ya’maluunash-shaalihaati anna lahum ajran hasanan

Iman merupakan karnia yang paling tinggi yang tak ternilai harganya. Tidak sebanding dengan apa apa yang ada di dunia ini. Tidak bisa ditukar dengan wanita, jabatan, ataupun harta. Bahkan sangat miris sekali jika keimanan kita ini hanya ditukar dengan sebungsuk sarimi ataupun bahan sembango yanghanya menghidupi kita beberapa hari. Karena keimanan kita ini merupakan modal bagi kita untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di Akhirat.

Iman merupakan suatu syarat, atau kunci untuk kita bisa beramal. Ketika kita beramal tanpa iman, maka sia sia amalan kita. Seseroang kafir yang menyumbangkan harta bendanya untuk tujuan yang baik, tidak akan dinilai oleh Allah sebagai pahala.

Iman juga merupakan modal kita untuk meraih janahnya Allah. Jika ada setitik iman di dalam diri kita, walaupun amalanya sangat sedikit, bisa saja kita mempunyai peluang untuk masuk janah.

HR. Bukhari no. 3435
bukhori-3435

Masuk janah belum berarti kita terbebas dari neraka. Karena setiap orang akan di bersihkan dulu dari dosa dosanya di neraka. Tergantung dengan apa yang kita lakukan ketika ada didunia. JIka di dunia merupakan ahli maksiat, tentu dia akan berlama lama tinggal di neraka. Ingatlah bahwa di akhirat nanti tidak ada kematian. Ketikaorang berada di neraka, maka dia akan di siksa terus menerus tanpa berhenti, tanpa ada kematian.

 

Bukhari 6548

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila penduduk surga telah memasuki surga dan penduduk neraka memasuki neraka, maka didatangkan kematian lalu diletakkan diantara surga dan neraka kemudian disembelih kemudian diserukan oleh penyeru: Wahai enduduk surga tiada kematian lagi dan wahai penduduk neraka tiada kematian lagi. Penduduk surga semakin bertambah kegembiraan mereka dan penduduk neraka semakin bertambah kesedihan mereka”

.

Jangan sampai kita menyicipi siksa api neraka walau sehari, satu jam atau sedetikpun juga. Setika kita mencicipi di neraka satu hari maka kadarnya adalah setara dengan 500 ribu tahun di dunia. Seperti yang tertera di dalam  Surat Al-Ma’arij.
Surat Al-ma’arij Ayat 4
alma'arij4

Tentunya orang yang sangat merugi jika harus menjalanyi kehidupan kekalnya di neraka kekal selama lamanya disana. Golongan yang pasti masuk selama lamanya di dalam neraka adalah orang orang kafir dari golongan ahli kitab. Yaitu nasrani dan yaudi.

albayinah6

Oleh karena itu jagan sampai keimanan kita di gadaikan dengan harta dan keperluan dunia yang akan menjerumuskan dan akan menyengsarakan kita di akhirat.

 

Golongan kedua yang akan masuk neraka selama lamanya adalah golongan orang yang berbuat syirik akbar.

Surat An-Nisa’ Ayat 48
anisa-48
Surat Almaidah 72
almaidah72

Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Seperti praktek perdukunan , mempercayai jimat dan lain sebagainya. Orang yang shirik akbar ini sudah keluar dari islam. Ketika dia sholat, maka sholatnya tidak diterima, Jika dia beramal sholeh maka dia tidak amal sholehnya tidak diterima. Karena kita harus teliti dan mengenali dan menjauhi sejau jauhnya perbuatan syirik yang akan mengeluarkan kita dari islam.

Syirik besar merupakan syririk membuat pelakunya bisa keluar dari agam Islam dan mereka kekal dalam neraka selama lamanya seperti orang orang kafir, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan kekal di dalam neraka.
Syirik besar merupakan syirik yang menghapuskan seluruh amalan yang telah di perbuatnya, sedangkan syirk kecil tidak sampai menghapus seluruh pahala atau amalan yang diperbatnya.
Perbuatan Syirik besar tidak akan dimaafkan kecuali si pelaku yang berbuat syirik melakukan taubat dengan sebenar benar taubat, sedangkan syirik kecil sesuai dengan kehendak Allah. Maksdunya perbuatan itu bisa di ampuni ataupun tidak diampuni, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Ta’ala.

Contoh syirik kecil
-Bersumpah dengan selain Allah
-Riya’
-Bersandar kepada selain Allah. ( menganggap bahwa kesembuah penyakit ini karena dokter si A, atau obat tertentu)
-Tathoyur (anggapan anggapan takhayul dan mitos mitos)
-Ruqyah Syirkiyah ( dzikir dan do’a Bacaan dari sunah ataupun dari Alquran). Menganggap bahwa ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit dan lainya.
-Tamimah(jimat). Meyakini benda tersebut sebagai keberuntungan. Jika benda itu sudah di kaitkan dengan syetan, ada kekuatan lain selain Allah. Maka bisa menjadi Syirik akbar.
Contoh Syirik akbar
– Ruqyah muharamah , Ruqyah yang bacaannya diambil bacaan selain dari Al Qur’an dan hadits shahih nabi , Bacaanya jenis ruqyah ini berupa mantra-mantra yang aneh yang tidak terdapat dalam quran dan hadist, dan tidak bisa dipahami maknanya. Jika seseorang meyakini bahwa jenis ruqyah ini sebagai sebab yang bisa mendatangkan manfaat untuk tujuan tertenut ata menolak madharat, maka hukumnya syirik akbar.
-Menyembelih untuk Selain Allah.
-Ngalap Berkah.
-Berdo’a kepada Selain Allah

Sumber dari Muslim.or.id

ADD YOUR COMMENT